Hlavní informace

Jak zvládnout problémy dětí se školou

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – praktická příručka pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky
Kendíková, Jitka / Vosmik, Miroslav
Prodejní cena: 250 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

<< Zde také jako e-book  >>

 

2. vydání, výrazně doplněno a přepracováno podle nových právních úprav

 

Druhé vydání úspěšné příručky odráží významné legislativní změn v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autoři s bohatou zkušeností z praxe se podrobně věnují inkluzi, všem jejím aspektům a odpovídají na některé z mnohých otázek:

Kdo mi pomůže vyřešit potíže mého dítěte ve škole? ● Kdy se mám obracet na poradenská zařízení a co od nich mohu žádat? ● Jak má vypadat péče o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ve škole? ● Je pro mé dítě vhodný odklad školní docházky, individuální vzdělávání, přípravná třída? ● Bude pro mé dítě lepší přestup na jinou školu? Jak to zařídit? ● Jak zvládnout přechod na střední školu? ● Jak úspěšně ukončit střední školu? ● Jakou roli má asistent pedagoga? ● Kdy a za jakých podmínek je vhodný asistent pedagoga? ● Jak pomůže mému dítěti individuální vzdělávací plán (IVP)? ● Co musí obsahovat IVP?

V knize naleznete také celou řadu dalších informací týkajících se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Pomohou Vám i konkrétní návody, vzory a formuláře.

Publikace je určena zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, učitelům, asistentům pedagoga a poradenským pracovníkům českých škol.

 

Brožované, 168 stran

2., rozšířené
978-80-88163-36-7
168
9/2016