Hlavní informace

Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením

Publikace vychází 4. 7. 2017, objednávky budou expedovány ihned po jejím dodání na sklad.
Jana Janková, Dagmar Moravcová
Prodejní cena: 260 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
V tiskunedostupne_v_tisku.png
Výrobce: Pasparta

Publikace seznamuje čtenáře s postupy při vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením a podrobně popisuje podporu asistentem pedagoga. Odpovídá mimo jiné na některé z následujících otázek – Kdy nastane při vzdělávání situace, kterou je vhodné řešit pomocí podpory asistentem pedagoga? Jak tuto podporu poskytovat? Jaká jsou specifika komunikace se žákem se zrakovým postižením, ale i jeho rodiči? Jak pomoci žákovi při používání kompenzačních pomůcek? Publikace je určena nejen pro asistenty pedagoga, ale i pro učitele a další pedagogické pracovníky, kteří se ve svých třídách setkají se žáky se zrakovým postižením. V textu najdou mnoho metodických doporučení vycházejících z praktických zkušeností autorek. Kniha může být inspirací i pro rodiče těchto dětí.

 

První, brož.
978-80-88163-61-9
118
7/2017