Hlavní informace

Raná péče

Příručka pro teorii a praxi
Manfred Pretis, Jitka Barlová, Terezie Hradilková
Prodejní cena: 290 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Manfred Pretis je autorem mnoha publikací a výzkumů v oblasti rané péče a podpory vývoje dítěte raného věku a zároveň člověk s dlouhodobou přímou zkušeností v této oblasti. Jeho publikace reflektuje současná teoretická východiska rané péče jako oboru, avšak kniha je zároveň praktickým průvodcem profesionálů pracujících (nejen) v sociální službě raná péče.

Díky množství konkrétních cvičení, která umožňují sebereflexi a reflexi procesů probíhajících v centru rané péče jednotlivých poskytovatelů, je možné uplatnit teorii do přímé praxe.

Publikace také dobře poslouží vysokoškolským studentům jako úvod do oboru rané péče, jejích teoretických východisek. Najdou zde informace o zásadních výzkumných studiích, které ovlivnily formování oboru raná péče a jsou dodnes pilířem k diskusím o efektivitě, eficienci a smyslu rané péče.

Překlad publikace je doplněn poznámkami s českými konotacemi a kapitolou o historii rané péče v České republice.

 

První, brož.
978-80-88290-65-0
136
11/2020