Autismus

autismus

Publikace zabývající se,
z různých úhlů pohledu,
poruchou autistického spektra
a souvisejícími tématy.

Pedagogika &
Speciální pedagogika

vzdelavani

Publikace pro pedagogy,
asistenty pedagogů i rodiče
žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami.

Psychologie

ostatni

Knihy věnující se problematice
lidí s autismem z pohledu
psychologie.

Pro děti!

vzdelavaniBohatě ilustrované knížky
s piktogramy pro děti
s autismem i bez.

 

Semináře &
Konference

autismus

Semináře a konference pro rodiče,
pedagogy a odborné pracovníky
o problematice autismu.

 

Hlavní informace

Semináře & konference

Nabízíme konference a semináře týkající se problematiky autismu, především Aspergerova syndromu a vysokofunkčního autismu. Semináře jsou určeny pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagogů a další odborné pracovníky.

Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy

Akreditovaný seminář konaný dne 15. 5. 2018

Prodejní cena: 890 Kč

Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy

Seminář je vyprodán, začínáme nabízet termín 15....

Prodejní cena: 890 Kč

Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích II.

Odborná konference konaná dne 6. 11....

{price 254}