Autismus

autismus

Publikace zabývající se,
z různých úhlů pohledu,
poruchou autistického spektra
a souvisejícími tématy.

Pedagogika &
Speciální pedagogika

vzdelavani

Publikace pro pedagogy,
asistenty pedagogů i rodiče
žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami.

Psychologie

ostatni

Knihy věnující se problematice
lidí s autismem z pohledu
psychologie.

Pro děti!

vzdelavaniBohatě ilustrované knížky
s piktogramy pro děti
s autismem i bez.

 

Semináře &
Konference

autismus

Semináře a konference pro rodiče,
pedagogy a odborné pracovníky
o problematice autismu.

 

Hlavní informace

Semináře & konference

Nabízíme konference a semináře týkající se problematiky autismu, především Aspergerova syndromu a vysokofunkčního autismu. Semináře jsou určeny pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagogů a další odborné pracovníky.

Hodnocení dětí během distanční výuky

– praktický webinář pro učitele, asistenty...

Prodejní cena: 250 Kč

Práce s dětmi s IVP při distanční výuce a zapojení asistentů pedagoga do distanční výuky

– praktický webinář pro učitele, asistenty...

Prodejní cena: 250 Kč

Dospívání dětí (nejen) s PAS

- praktický webinář pro učitele, asistenty...

Prodejní cena: 250 Kč

Vývoj řeči u dětí

– co je ještě v pořádku a co už je problém?...

Prodejní cena: 250 Kč

Poruchy chování u dětí

- praktický webinář pro učitele, asistenty...

Prodejní cena: 250 Kč

Prevence a řešení problémového chování u dětí se SVP

– doma i ve třídě 23. 11. 2020

Prodejní cena: 250 Kč

Opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie

- jak je správně rozpoznat a jak pracovat s dětmi...

Prodejní cena: 250 Kč

Dítě a nadváha

- praktický webinář pro učitele, asistenty...

Prodejní cena: 250 Kč

Asistent pedagoga v otázkách a odpovědích

Odborná konference konaná 5. 11. 2020

Prodejní cena: 1290 Kč