Autismus

autismus

Publikace zabývající se,
z různých úhlů pohledu,
poruchou autistického spektra
a souvisejícími tématy.

Pedagogika &
Speciální pedagogika

vzdelavani

Publikace pro pedagogy,
asistenty pedagogů i rodiče
žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami.

Psychologie

ostatni

Knihy věnující se problematice
lidí s autismem z pohledu
psychologie.

Pro děti!

vzdelavaniBohatě ilustrované knížky
s piktogramy pro děti
s autismem i bez.

 

Semináře &
Konference

autismus

Semináře a konference pro rodiče,
pedagogy a odborné pracovníky
o problematice autismu.

 

Hlavní informace

Semináře & konference

Nabízíme konference a semináře týkající se problematiky autismu, především Aspergerova syndromu a vysokofunkčního autismu. Semináře jsou určeny pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagogů a další odborné pracovníky.

Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích – jaro 2021

Akreditovaná odborná konference

Prodejní cena: 1090 Kč

ADHD ze všech stran

Pro odborníky, učitele a rodiče 18. 2. 2021

Prodejní cena: 990 Kč

Vybrané psychické problémy dětí

(úzkosti, sebepoškozování, OCD) - jak je...

Prodejní cena: 250 Kč

Asistent pedagoga a jeho fungování ve škole

Jaké změny přinesl nový rok a současná situace...

Prodejní cena: 250 Kč