Autismus

autismus

Publikace zabývající se,
z různých úhlů pohledu,
poruchou autistického spektra
a souvisejícími tématy.

Pedagogika &
Speciální pedagogika

vzdelavani

Publikace pro pedagogy,
asistenty pedagogů i rodiče
žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami.

Psychologie

ostatni

Knihy věnující se problematice
lidí s autismem z pohledu
psychologie.

Pro děti!

vzdelavaniBohatě ilustrované knížky
s piktogramy pro děti
s autismem i bez.

 

Semináře &
Konference

autismus

Semináře a konference pro rodiče,
pedagogy a odborné pracovníky
o problematice autismu.

 

Hlavní informace

Semináře & konference

Nabízíme konference a semináře týkající se problematiky autismu, především Aspergerova syndromu a vysokofunkčního autismu. Semináře jsou určeny pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagogů a další odborné pracovníky.

Pohybové a zájmové aktivity

- pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými...

Prodejní cena: 890 Kč

Asistent pedagoga v otázkách a odpovědích, jaro 2020

Odborná konference konaná 16. 4. 2020

Prodejní cena: 1290 Kč

Legislativní rámec vzdělávání žáků s PAS

Termín konání: 18. 3. 2020

Prodejní cena: 890 Kč