Hlavní informace

Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích – jaro 2021

Akreditovaná odborná konference
Prodejní cena: 1090 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

S pokračující epidemickou krizí lze očekávat, že se u některých dětí budou objevovat i různé psychické problémy. Stejně tak i běžný život může přinášet nepříjemné situace, se kterými se děti musí vyrovnávat. Jak ale poznat, kdy se jedná o chvilkový smutek a kdy už jde o vážnější problém? Jak v takové situaci jednat a jak k dítěti přistupovat?

Podobně chybu někdy chápeme jako něco negativního. Jak ale s chybou pracovat a považovat ji za věc, která pro nás naopak může být přínosem? A jak toto navíc vysvětlit dítěti se SVP?

To jsou jen dvě z šesti témat, kterým se společně budeme věnovat během jarního termínu oblíbené odborné konference Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích.

Srdečně Vás zveme! Akce je určena pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.

 

Program odborné konference:

9:00 – 9:05 – zahájení konference

9:05 – 9:45 – Asistent pedagoga – autorita nebo kamarád?

Při práci asistenta pedagoga s dítětem je jedním z nejdůležitějších faktorů to, jak se podaří nastavit jejich vzájemný vztah. Jak se k žákovi chovat, aby se podařilo získat jeho důvěru? Jak nastavit hranice, aby přístup nebyl příliš autoritativní, nebo naopak příliš kamarádský? To bývá – i vzhledem k různosti jednotlivých diagnóz dětí se SVP - často velký oříšek. Společně s lektorkou se podíváme na situace, které běžně nastávají, a ukážeme si, jak je empaticky, ale zároveň účinně řešit. 

Mgr. et Mgr. Markéta Dobiášová. Speciální pedagožka a lektorka vzdělávacích kurzů, která se zaměřuje na práci s dětmi s ADHD. Působí také jako asistentka pedagoga na 2. stupni ZŠ a jako metodička prevence.

9:45 – 10:30 – Smutno se musí vyšeptat

Vážná nemoc, smrt, rozvod… Situace, které v nás vyvolávají nepříjemné myšlenky a máme s nimi spojené negativní emoce, jako jsou strach, smutek a bezmoc. K životu ale patří a každý z nás se s některými z nich někdy setká.  

Vyrovnat se s nimi není lehké a ocitne-li se v náročné životní situaci někdo jiný, často nevíme, jak v daný okamžik reagovat. Týká-li se náročná situace dítěte, mohou být naše pochybnosti o vhodném přístupu ještě větší. Pojďme tedy téma komunikace závažných životních problémů s dětmi (nejen ve škole) otevřít a zkusme společně hledat cestu, jak jim pomoci, aby mohly „smutno vyšeptat“ a s náročnou životní situací se vyrovnat.  

Mgr. Jana Divoká, pedagog a psychoterapeut, odborný garant projektu Rozum a cit pro školy

Přestávka

11:00 – 11:45 – Hurá, chyba!

 „Nikdo není dokonalý.“ „Chybovat je lidské.“… Motta, která všichni známe, ale v životě se jimi ne vždy řídíme. Nejen pod vlivem okolí směřujeme k dokonalosti, perfektním výkonům, kritiku či chybu bereme jako osobní selhání. Orientace na výkon se projevuje i ve výchově a vzdělávání, kdy zaměřujeme velkou pozornost na hodnocení výsledků, výkonů, úspěchů. Pro zdravý osobnostní vývoj dítěte jsou však důležité nejen jeho úspěchy, ale také schopnost přijmout své slabší stránky a chyby. Naším cílem nesmí být dětem zametat cestu tak, aby zažívaly jen úspěch, ale vést je k tomu, aby se z chyby dokázaly poučit a pokud možno ji neopakovaly. Zvládnou-li děti (i pedagogové) pracovat s chybou, může to usnadnit proces učení a vzdělávání a sekundárně vést ke zvýšení životní spokojenosti. 

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – psycholožka, školní psycholog na ZŠ

11:45 – 12:30 – Přestávka jako zdroj konfliktů

Přestávku mají rády všechny děti! Platí to ale opravdu pro všechny? Co třeba žáci se SVP, které bývají často z kolektivu vyčleněny a stojí stranou? Jak přispět k integraci dítěte do kolektivu a zároveň zajistit jeho specifické potřeby? Co dělat, když vidíme náznaky šikany, nebo jiného problémového chování? Na tyto otázky se zaměří příspěvek, který přinese příklady z praxe a ukáže také jejich řešení.

PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského

Přestávka na oběd

13:30 – 15:00 –  Dva oddělené workshopy podle výběru účastníka

Workshop I. – Poradna školní psycholožky

Workshop, který se bude věnovat řešení konkrétních problematických situací, které přináší každodenní praxe. Obsah tohoto odpoledního workshopu si tedy určí především jeho účastníci – budou se řešit a konzultovat případy, které jste sami zažili a které řešit potřebujete! K dispozici bude zkušená školní psycholožka působící na ZŠ a gymnáziu, která v návaznosti na dotazy účastníků rozebere konkrétní situace a pokusí se navrhnout jejich optimální řešení.

PhDr. Veronika Vitošková, PhD., školní psycholožka na ZŠ a gymnáziu

Workshop II. – Koučovací přístup při komunikaci se žáky

Tento workshop z vás neudělá kouče, ale přinese vám inspiraci, jak využít koučovacího přístupu ke zlepšení komunikace nejen ve škole a nejen se žáky. Seznámíte se s principem GROW, díky kterému získáte „návod“, jak vést se žáky rozhovor, který bude mít směr, ve kterém se neztratíte, který povede k cíli ... a ve kterém se obě strany budou cítit dobře... a rovnou si to i vyzkoušíte!

Mgr. Pavlína Sadilová, profesionální kouč, psychoterapeut a kariérový poradce

 

Cena:

-          1.090 Kč - při zaslání objednávky do 31. 1. 2021,

-          1.290 Kč - při zaslání objednávky od 31. 1. 2021 do 15. 3. 2021,

-          1.390 Kč - při zaslání objednávky po 15. 3. 2021.

 

Datum konání konference:

15. 4. 2021

 

Místo konání konference:

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude konference realizována v online podobě.

Konference bude akreditována MŠMT. Změna programu vyhrazena.

 

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 15. 4. 2021
Místo konání

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1