Hlavní informace

Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích – podzim 2021

Akreditovaná konference konaná 4. 11. 2021
Prodejní cena: 1290 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Připravili jsme pro Vás podzimní termín oblíbené odborné konference. Na co se zaměříme tentokrát? Bude to například často diskutované téma hodnocení žáků – je přínosnější hodnotit chyby nebo pokroky žáka? Podíváme se na období, kdy si žáci se SVP začnou uvědomovat svou odlišnost a musí s touto skutečností a svojí diagnózou nějak vyrovnat. Řekneme si, jak nastolit ve třídě prostředí, ve kterém se všichni účastníci budou cítit bezpečně a jejich učení bude efektivní. Poslední příspěvek přinese příklady krizových situací, kdy se škola dostává do interakce s veřejnými institucemi jako je OSPOD, policie či soud, a řekneme si, jaké má v tomto vztahu škola práva a povinnosti.

Během odpoledních workshopů se můžete seznámit s gamifikací – nástrojem využití hry při učení a práci se školním kolektivem. V praxi pak můžete navázat na téma bezpečného vztahu ve třídě, nebo si vyzkoušet práci s pomůckami pro rozvoj sociálních dovedností dětí.

Srdečně Vás zveme! Akce je určena pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.

 

Program odborné konference:

9:00 – 9:05 – zahájení konference

 

9:05 – 9:45 –  Já a můj hendikep

V příspěvku se dotkneme okamžiku, kdy si dítě se SVP začne uvědomovat, že se v něčem odlišuje od svých vrstevníků. Otevřeme možnosti, jak s touto skutečností může naložit. Dozvíte se, jak můžete žákovi v této situaci pomoci, jak můžete podpořit jeho sebevědomí či posílit jeho resilienci,   

Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC

 

9:45 – 10:30 – Není jednička jako jednička

Známkování ve škole často nevypovídá o skutečných pokrocích žáků, zvláště u žáků se SVP, jejichž primární obtíže (diagnóza) s sebou nesou i limity v oblasti vzdělávání. Za čtyři chyby v diktátu může žák dostat „pětku“, nebo „pochvalu“, protože od minule pochopil nový gramatický jev a výrazně se zlepšil. Jak nastavit hodnocení žáků, aby bylo spravedlivé, ale zároveň vypovídající o pokrocích v procesu učení? Má smysl hodnotit chyby, nebo pokroky?

PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a gymnázia, autorka řady odborných příruček a publikací

 

Přestávka

 

11:00 – 11:45 –  Bezpečné prostředí pro proces učení u žáků nejen se SVP

„Prakticky denně se ve své praxi setkávám s požadavky na děti, resp. žáky, které nejsou schopni splnit.“ říká zkušený psycholog a terapeut. Zároveň dodává, že frustrace rodičů a pedagogů z nesplněných požadavků pak často vede k narušení vztahů mezi dětmi a rodiči, učiteli a žáky, rodiči a učiteli, uvnitř pedagogických sborů. Dochází k narůstání stresu, který má pak negativní vliv na samotný proces učení.

Cílem jeho přednášky bude zprostředkovat srozumitelnou a praktickou formou podstatu bezpečného prostředí pro proces učení nejen žáků se SVP, ale i samotných pedagogů a asistentů pedagoga. V přednášce se zaměří na ty částí prostředí, které významnou měrou přispívají k regulaci stresu žáků, učitelů a rodičů tak, aby všichni byli „v bezpečí“.

Mgr. Přemysl Mikoláš – psycholog a terapeut pracující ve školství a dětském domově se školou, terapeut ve spolku ADAM

 

11:45 – 12:30 – Když je ve hře OSPOD

 

Příspěvek se zaměří na krizové situace ve škole či třídě vyžadující kontakt s institucemi jako je OSPOD, Policie ČR, soud.  Bude pojat jako "dialog" mezi pedagogem a odborníkem zabývajícím se danou problematikou. V rámci dialogu zazní základní informace o spolupráci školy se jmenovanými institucemi (zejm. povinnostech školy při poskytování součinnosti, ohlašovací povinnosti aj.) i konkrétní příklady krizových situací, kde vstupují tyto veřejné instituce do hry.

Mgr. Jana Divoká – pedagožka, psychoterapeutka, odborná garantka projektu Rozum a cit pro školy

Hostem přednášky bude Ing. Kamila Lindauerová z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR – Problematika dětí a mládeže

 

Přestávka na oběd

 

13:30 – 15:00 –  Tři oddělené workshopy podle výběru účastníka

Workshop I. – Gamifikace – co to vlastně je a jak ji v každodenní školní praxi využít. Praktický průvodce tématem.

Gamifikace?! Vždyť hry přece ve vzdělávání ve škole používáme? Co nového by nám mohla gamifikace do učení a vzdělávání přinést? Proč se tedy něčím takovým zabývat při práci s dětmi? Opravdu ale hru využíváme tak, aby sloužila dětem k jejich učení? Během tohoto workshopu se na ni podíváte z trochu jiného úhlu pohledu.

Ukážeme si 10 nástrojů gamifikace, které budete moci okamžitě použít ve své praxi a otevřeme i pár praktických příkladů využití gamifikace ve školním prostředí. A navíc si samozřejmě vše ihned v praxi vyzkoušíte.

Bc. Jiří Bréda – andragog a gamifikátor dlouhodobých rozvojových programů

Ing. Antonín Vacek – návrhář her a gamifikací v oblasti vzdělávání a HR, vedoucí mezinárodních projektů v rámci ERASMUS+

 

Workshop II. – Samoregulace vs. sebeovládání dětí a dospívajících na jejich cestě životem

Cílem workshopu je srozumitelnou a praktickou formou zprostředkovat podstatu samoregulace, prostřednictvím které se vyrovnáváme se stresem a regenerujeme. Jestliže si pečující osvojí umění samoregulace a předá jí dítěti/žákovi, může se dramaticky zlepšit jeho nálada, pozornost a koncentrace, rovněž tak flexibilita chování.   

Řekneme si, čím to je, že v péči o žáky nevystačíme jen s konceptem spouštěč (A) – chování (B) – následek (C), odměnami a tresty. Ukážeme si, co se děje s dítětem, resp. s žákem při požadavku „Seď v klidu a soustřeď se!“

Mgr. Přemysl Mikoláš – lektor v praktickém workshopu navazuje na svou dopolední přednášku.

 

Workshop III. – Jak na sociální dovednosti hravě?

Hledáte způsoby, jak lépe porozumět vnitřnímu světu dětí mladšího školního věku s problémovým chováním? Chcete jim pomoci lépe rozumět vlastním emocím, emocím druhých lidí a podporovat jejich empatii? Chcete učit děti vzájemnému naslouchání a schopnosti předcházet konfliktům?

Na workshopu se seznámíte s pomůckou Děti spolu a s dalšími pomůckami, které se lektorce osvědčily v praxi na běžné ZŠ.

MgA. Mgr. Magdalena Bořkovcová – školní speciální pedagožka, lektorka, ilustrátorka

 

 

Cena

-          1.090 Kč - při zaslání objednávky do 17. 9. 2021,

-          1.290 Kč - při zaslání objednávky od 17. 9. 2021 do 20. 10. 2021,

-          1.490 Kč - při zaslání objednávky od 21. 10. 2021.

 

Datum konání konference

4. 11. 2021

 

Místo konání konference

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude konference realizována v online podobě.

Konference bude akreditována MŠMT. Změna programu vyhrazena.

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 4. 11. 2021
Místo konání

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1