Hlavní informace

Asistent pedagoga v otázkách a odpovědích

Odborná konference konaná 5. 11. 2020
Prodejní cena: 1290 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Nakladatelství Pasparta za Vámi přichází s dalším ročníkem oblíbené odborné konference Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích. Ve spolupráci s odborníky z praxe jsme pro všechny zájemce připravili dopolední blok přednášek a navazující workshopy. Mimo jiné se podíváme na svět očima člověka s diagnózou ADHD, o porozumění půjde i v příspěvku, který se zabývá tématem puberty u dětí se SVP. Zapomenout nesmíme ani na aktuality z oblasti legislativy a fungování společného vzdělávání, kterých rok 2020 přinesl opravdu hodně.

Odpolední panelovou diskusi můžete využít pro konzultaci otázek, které si kladete ve své každodenní praxi, nebo se zaměřit na problematiku kyberšikany prostřednictvím případových studií.

Akce je určena pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.

 

Program odborné konference:

9:00 – 9:05 – Zahájení

9:05 – 9:45 – Co nového ve společném vzdělávání? Aneb co by měli vědět všichni ve škole
PhDr. Veronika Vitošková, PhD., školní psycholožka a metodička prevence na ZŠ a gymnáziu

Novinky v legislativě platné od 1. 1. 2020 mají dopad na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek se věnuje aktuálnímu stavu v oblasti společného (inkluzivního) vzdělávání a poskytne účastníkům konference přehled těch nejpodstatnějších změn. Blíže se zaměří na práci asistenta a na zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů či plánů pedagogické podpory.

9:45 – 10:30 – Pro každého jsem byl jen nevychovanej spratek
Mgr. Markéta Závěrková, psychoterapeutka zabývající se otázkami ADHD a ADD a mladý muž s diagnózou ADHD

S takovou nálepkou se v průběhu života setká nejedeno dítě s diagnózou. Pro děti s ADHD to platí obzvlášť. Pokusili jsme se ale někdy podívat na svět očima daného dítěte? Nebrat jeho přítomnost jako zdroj problémů, ale zeptat se, co ho k jeho chování vede a jak se cítí? Pokusíme se o to během příspěvku, kdy zkušená terapeutka specializovaná na oblast ADHD představí svého klienta – mladého muže s ADHD.

11:00 – 11:45 – Puberta u žáků se SVP aneb jak najít stejnou řeč?
Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – psycholožka, školní psycholog ZŠ Roztoky

Komunikace se žáky se SVP v období přicházející puberty – je to vůbec možné zvládnout? Jak překonat různé konfliktní situace, které v běžném životě vznikají? Tento příspěvek se pokusí dát těm, kteří stojí „na druhé straně barikády“ tipy, jak s dopívajícími jednat a docílit toho, aby se jim podařilo navázat partnerský vztah, který je založen na oboustranném respektu. Přednášející se nevyhne ani situacím, kdy svoji roli také hraje určitý hendikep, se kterým se u dětí se SVP setkáváme.

11:45–12:30 – Přestávka jako zdroj konfliktů
PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského

Přestávku mají rády všechny děti! Platí to ale opravdu pro všechny? Co třeba žáci se SVP, které bývají často z kolektivu vyčleněny a stojí stranou? Jak přispět k integraci dítěte do kolektivu a zároveň zajistit jeho specifické potřeby? Co dělat, když vidíme náznaky šikany, nebo jiného problémového chování? Na tyto otázky se zaměří příspěvek, který přinese příklady z praxe a ukáže také jejich řešení.

13:30 – 15:00 – Dva oddělené workshopy podle výběru účastníka

Workshop I. – Panelová diskuse s odborníky z praxe
Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC, PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia, Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – psycholožka, školní psycholog ZŠ

Tento odpolední workshop přinese diskusi tří odborníků z praxe – ředitelky ZŠ a SŠ s bohatou zkušeností s integrací žáků se SVP, školní psycholožky ZŠ a speciální pedagožky, působící v SPC. Diskutující rozeberou konkrétní příklady z praxe – každá ze svého pohledu a společně s účastníky naleznou optimální řešení daných situací. Obsah tohoto odpoledního workshopu si určí především jeho účastníci – budou se řešit a konzultovat případy, které jste sami zažili a které řešit potřebujete!

Workshop II. – Jak chránit děti na internetu?
Martin Kožíšek – stál u zrodu sociálních sítí Lidé.cz a Spolužáci, je autorem mnoha realizovaných projektů a výukových materiálů zaměřených na Internet, projektový koordinátor CZ.NIC

Internet, sociální sítě, mobilní telefony... Všechny tyto nástroje jsou nejen užitečnými pomocníky, ale i potenciálním zdrojem nebezpečí pro děti. Tento workshop prostřednictvím praktických případových studií ukáže, jak rozpoznat např. nebezpečí kyberšikany, nebo dalšího rizikového chování u žáků a co udělat v oblasti prevence a minimalizace těchto jevů.

 

Datum konání konference: 5. 11. 2020

Cena: 1 290 Kč

Místo konání konference: Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 5. 11. 2020
Místo konání

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha