Hlavní informace

Básničky a písničky pro děti s PAS

Termín konání: 28. 2. 2018
Prodejní cena: 890 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Seminář je zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí u dětí s poruchou autistického spektra. Jednou ze základních kompetencí RVP pro předškolní vzdělávání je komunikativní kompetence, kdy dítě ukončující předškolní vzdělávání ovládá řeč. Zařazováním básniček a písniček, které patří do vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, napomáháme rozvoji řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních.

Hlavním těžištěm tohoto semináře a dílny je naučit se používat rozkreslené známé dětské básničky a písničky. Tato forma využívá vizualizaci, strukturalizaci a rytmizaci slov pro lepší pochopení jejich významu. Účastníci kurzu se naučí používat již rozkreslené básničky, ale také se naučí vytvořit si k říkance obrazový doprovod samostatně. Chybět nebudou ani videoukázky z práce v kolektivu a příklady her a doplňkových cvičení s básničkami. Seminář je určen pro pedagogy předškolních zařízení, 1. stupně základních škol, speciální pedagogy a asistenty pedagogů.

Z obsahu:

-          Formální i organizační opatření spojená s integrací dítěte s PAS do běžné třídy.
-          Nastavení komunikačních kanálů mezi rodinou a školou.
-          Individuální vzdělávací plán z pohledu všech zainteresovaných subjektů: rodina, škola, SPC či PPP a žák.
-          Evaluace individuálního vzdělávacího plánu.

 

Tento seminář je akreditován MŠMT ČR.

 

Přednášející:

Mgr. Dana Cejpková
-
autorka publikace Básničky a písničky pro naše malé zajíčky.

 

Místo konání:

Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1

 

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 28. 2. 2018
Přednášející
Mgr. Dana Cejpková
- autorka publikace Básničky a písničky pro naše malé zajíčky
Místo konání

Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1