Hlavní informace

Cesta životem s ADHD

Akreditovaná odborná konference konaná 2. 12. 2021
Prodejní cena: 990 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

podoby a proměny potřeb a obtíží od dětství po ranou dospělost

Tato konference se zaměří na obtíže a potřeby lidí s ADHD s ohledem na jejich vývoj spojený s určitými životními milníky.

Odborníci s bohatými praktickými zkušenostmi se ve svých příspěvcích postupně zaměří na typické obtíže dětí s ADHD v předškolním věku a poradí, jak dětem pomoci připravit se na vstup do školy. Dále se zaměří na otázku nejčastějších obtíží u dětí s ADHD na počátku školní docházky. Diskutováno bude i téma přípravy kvalitních základů dalšího vzdělávání, zaměří se na nejčastější problémy, se kterými se potýkají žáci a mladiství v období puberty, která je i bez ADHD bouřlivým obdobím plným změn. Poslední přednáška pak bude věnována tématu vstupu člověka s ADHD do dospělosti a tomu, jak se tato diagnóza promítá do uplatnění jedince v pracovním i osobním životě.

Akce je určena pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ, asistenty pedagoga, poradenské pracovníky a psychology. Vhodná je i pro rodiče dětí s ADHD, jejich další rodinné příslušníky i lidi s touto diagnózou.

 

Program odborné konference:

9.00 – 9.05         Zahájení

9.05 – 10.05       ADHD v předškolním věku

Jak přistupovat k dětem s ADHD v mateřské škole? Jak jim pomoci připravit se na vstup do školy? Je potřeba mít už v tomto věku stanovenou diagnózu? Jak můžeme podpořit rodiče v jejím přijetí. Jaké jsou nejčastější komorbidity u dětí s ADHD v předškolním věku – PAS, neurotické poruchy (tiky, kousání nehtů aj.), psychosomatické obtíže (bolest břicha, pomočování aj.)?  Dozvíte se praktické tipy, jak budovat u dětí s ADHD vztah k povinnostem, jak podpořit jejich pracovní návyky a jak je motivovat k dodržování stanoveného režimu.

Mgr. et Mgr. Markéta Dobiášová. Speciální pedagožka a lektorka vzdělávacích kurzů, která se zaměřuje na práci s dětmi s ADHD. Působí také jako asistentka pedagoga na 2. stupni ZŠ a jako metodička prevence.

10.05 – 11.05     ADHD v mladším školním věku

Vstup do školy pro dítě znamená úplně nové nároky a povinnosti, a o to důležitější je toto období správně uchopit. Buduje se jeho vztah ke škole, autoritě, učení. Děti zažívají první zkušenost s tlakem na výkon a hodnocení. Významná je spolupráce s rodinou.  Jak a za co děti s ADHD hodnotit? Jaké jsou nejčastější komorbidity ve školním věku – SPU, reakce na selhání (agrese, psychosomatika)?  Uslyšíte praktická doporučení a příklady.

PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského
PhDr. Veronika Vitošková, PhD., školní psycholožka na ZŠ a gymnáziu

11.05 – 11.20    Přestávka

11.20 – 12.20    ADHD v pubertě

Přechod na 2. stupeň ZŠ či na střední školu spolu přináší tlak na větší samostatnost žáků a studentů, mění se systém učení, na žáky jsou kladeny vyšší nároky na paměť, selekci informací, učitelé často vidí projevy puberty před projevy poruchy a berou tak menší ohledy na (specifické) projevy žáků. S nástupem puberty přichází do popředí uvědomění si sebe sama a své odlišnosti, na významu získávají vztahy s vrstevníky. S tím souvisejí i nejčastější komorbidity v tomto věku – úzkosti, deprese, sebepoškozování, závislosti i obecněji rizikové chování spojené s vyšší mírou impulzivity a omezeným domýšlením následků. 

Mgr. Jaroslava Budíková – speciální pedagožka a terapeutka, pracuje v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 11 a 12, je autorkou řady odborných publikací
PaedDr. Drahomíra Jucovičová – speciální pedagožka zabývající se problematikou specifických poruch učení a chování, pracuje v PPP, je autorkou řady pomůcek a publikací

12.20 – 13.20     ADHD v rané dospělosti

Promítá se ADHD i do života dospělých jedinců? V jaké míře a jakým způsobem? Jaké oblasti života ADHD ovlivňuje i po ukončení školní docházky? Jaké jsou možnosti uplatnění osob s ADHD z hlediska vyššího vzdělávání, kariéry i běžného života? Jsou zde nějaká omezení z důvodu ADHD, jsou zde limity a v čem? Jaký je praktický život s ADHD? Ovlivňuje ADHD partnerské vztahy, vztahy s rodinou, s kolegy? To vše jsou otázky, na které se zaměří tento příspěvek.

Mgr. Markéta Závěrková – terapeutka, která ve své praxi pracuje s dětmi i dospělými s ADHD, a zároveň je matkou synů s ADHD

 

Termín konání konference: 2. 12. 2021

 

Cena:

- 990 Kč, při objednávce do 15. 10. 2021
- 1.190 Kč, při objednávce od 16. 10. 2021

 

Celá konference bude probíhat online. Po úhradě konferenčního poplatku Vám s předstihem bude zaslán link pro sledování jednotlivých přednášek. V případě potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čas konání 9:00 - 13:20
Termín konání 2. 12. 2021
Místo konání

online