Hlavní informace

Dítě s PAS ve třídě

Termín konání: 21. 2. 2018
Prodejní cena: 890 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Vzdělávací program Dítě s PAS ve třídě se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s uvedenou diagnózou do běžných základních škol. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci. Za všechny jmenujme realizaci jednotlivých opatření IVP, komunikaci mezi učiteli, formami interakce mezi školou a rodinou. Posluchači se seznámí i s různými formami spolupráce školy s odborníky, především psychology, psychiatry či speciálními pedagogy. Seminář bude doplněn konkrétními kazuistikami a rozborem řešení obtížných momentů ve vzdělávání.

Účastník kurzu bude mít možnost seznámit se s postupy, jak nastavit fungující komunikaci mezi pedagogem, asistentem pedagoga, SPC či PPP, rodinou a žákem.

 

Z obsahu:

-          Formální i organizační opatření spojená s integrací dítěte s PAS do běžné třídy.
-          Nastavení komunikačních kanálů mezi rodinou a školou.
-          Individuální vzdělávací plán z pohledu všech zainteresovaných subjektů: rodina, škola, SPC či PPP a žák.
-          Evaluace individuálního vzdělávacího plánu.

 

Tento seminář je akreditován MŠMT ČR.

 

Přednášející:

PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha -  Jarkovského, Praha 1


 

Místo konání:

Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1

 

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 21. 2. 2018
Přednášející

PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Praha 1

Místo konání

Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1