Hlavní informace

Dítě s SVP ve třídě

Termín konání: 18. 4. 2018 (8 hodin)
Prodejní cena: 890 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Seminář se věnuje problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak definujeme a klasifikujeme speciální vzdělávací potřeby (SVP) žáků? Účastníci semináře se seznámí se základním legislativním rámcem dané problematiky. Podrobně budou probrány některé konkrétní kroky, které se se vzděláváním žáků s SVP pojí - individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory - jejich tvorba, revize a vyhodnocení. Jakými nástroji diponuje pedagog při práci se žáky s SVP? Jak hodnotit výsledky vzdělávání žáka s SVP?

 

Čas konání 9:00 - 16:00
Termín konání 18. 4. 2018
Přednášející

PhDr. Jitka Kendíková, Mgr. Kristina Konečná