Hlavní informace

Legislativní rámec vzdělávání žáků s PAS

Termín konání: 18. 3. 2020
Prodejní cena: 890 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Seminář se zaměřuje na integraci žáků s PAS do běžných škol z hlediska legislativy. Posluchači se seznámí se základními legislativními normami, formami speciálního vzdělávání. Přednášející se zaměří také na konkrétní vyrovnávací a podpůrná opatření. Velká pozornost bude věnována individuálnímu vzdělávacímu plánu – jeho formě, tvorbě a formálním náležitostem. Opomenuto nebude ani hodnocení výsledků vzdělávání žáků s PAS. Na programu budou také poradenské služby, a to jak z obecného hlediska, tak z pohledu školy.

 

Z obsahu:

-          Základní legislativní normy (školský zákon č.561/2004 Sb. a vyhláška č. 73/2005).
-          Novela školského zákona platná od 1.9.2016 (zaměření na § 16 školského zákona č. 561/2004 Sb.).
-          Individuální vzdělávací plán z pohledu školského zákona.
-          Hodnocení výsledků vzdělávání žáků s PAS.

 

Tento seminář je akreditován MŠMT ČR.

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 18. 3. 2020
Přednášející

PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Praha 1

Místo konání

Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1