Hlavní informace

Mentoring

Termín konání: 7. - 8. 3. 2018 (16 hodin)
Prodejní cena: 1790 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Účastníci semináře si osvojí znalosti a dovednosti, které jim pomohou porozumět roli mentora a jeho pozici. Ujasní si základní definice pojmů mentor, kouč a poradce, jaký je mezi nimi rozdíl, jaká je jejich role a k čemu  mentoring, koučování a poradenství slouží.

Druhá část kurzu se zaměří na proces mentoringu z teoretického i praktického hlediska a zavádění mentoringu  – způsoby a pravidla komunikace mezi mentorem a mentorovaným, přehled různých komunikačních technik, které lze pro tyto účely využít, způsoby poskytování zpětné vazby mentora mentorovanému. Po skončení kurzu si budou účastníci vědomi, jak vést rozhovor s mentorovaným a budou mít připraveny kroky pro rozvoj jeho slabých a posilování jeho silných stránek. Výklad bude doplněn praktickými příklady, cvičeními a nácvikem formou hraní rolí v různých situacích.

 

Čas konání 9:00 - 16:00
Termín konání 7. 3. 2018
Přednášející

Ing. Miluše Jurošková, CSc.