Hlavní informace

Pečujeme o blízké – šance, úskalí a výzvy

praktická odborná konference pro sociální pracovníky, psychology, terapeuty, aktivizační pracovníky a rodinné pečující

22. 10. 2020
Prodejní cena: 1090 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Program:

 

Dopolední blok

9.00 - 9.05 zahájení

 

9.05 - 9.45  - Krize u neformálně pečujících

Mgr. Kateřina Bohatá, vedoucí Linky seniorů, Mgr. Klára Gramppová Janečková, zástupkyně vedoucí Linky seniorů

Lidé, kteří pečují o své blízké, jsou dennodenně vystavováni velké zátěži. Péče je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Pečující se musejí vyrovnávat s nedostatkem spánku, odpočinku a volného času a zejména také s psychickým tlakem pramenícím ze situace. Často se tak pečující ocitají v několika navzájem jen těžko skloubitelných životních a rodinných rolích a dostávají se do krizových situací, které sami těžko řeší, protože na to nemají ani čas ani kapacitu.

V tomto příspěvku budou představeny základní typy krizí, které ohrožují pečující osoby, a na kazuistické ukázce ukážeme možnosti podpory a řešení. 

 

9:45 – 10.00 Vzpomínky jako lék

PhDr. Miroslava Kaněrová

Kurz Vzpomínky jako lék, který organizace Život 90 pořádá od roku 2017, je postaven na vzájemném sdílení životních zkušeností a příběhů všech zúčastněných, konkrétně devíti žen. Prvotním cílem bylo   pootevřít dveře vzpomínkám, které jsou často hluboce uloženy uvnitř člověka. Později účastníci začali psát příběhy na zadaná témata, nebo se snažili zachytit rodinnou historii.

Na konferenci vedle ukázky rozmanité a bohaté tvorby zazní i náměty, jak vzpomínky a techniku psaní vzpomínek při práci se seniory využít. 

 

10.00 – 10.45  Reminiscenční terapie, její využití  a generační přínosy

PhDr.  Hana Janečková, Ph.D.

Reminiscence, neboli probouzení vzpomínek a jejich uplatňování v podpoře nejrůznějších aktivit ve stáří i v mezigeneračních vztazích, se stává důležitou součástí laické i profesionální péče. Pečující mohou prostřednictvím reminiscenční terapie upoutat pozornost na silné stránky člověka, probudit jeho skryté dovednosti, rozpohybovat myšlení i řeč. Když vzpomínají děti spolu se svými prarodiči, jde o unikátní způsob předávání zkušeností, vzájemného učení ptát se a naslouchat, jedinečnou příležitost sdílet emoce a rozvíjet vztahy. Přednáška se zaměří na toto téma a přinese i praktické ukázky z práce Reminiscenčního centra.

 

Přestávka na občerstvení

 

11.15 – 12.00  Montessori v péči o seniory

Mgr. Jaroslava  Švarcbachová

Na co je tohle (např. hřeben), kudy se dostanu na toaletu a kdy přijde dcera domů? Proč nemůžu upéct koláč nebo zalévat kytky? Frustrace stoupá, důstojnost klesá... s Alzheimerovou nemocí.

Zaklínadlo Montessori obsahuje ve skutečnosti jednoduchá a selským rozumem pochopitelná, přirozená pravidla, až se člověk diví, že nejsou standardem ve školství, ve zdravotnictví, v sociálních službách, ale i v rodinách, komunitách a vůbec v mezilidských vztazích.

Původní metodika italské lékařky Marie Montessori zaměřená na děti, transformovaná do péče o seniory či o osoby s demencí, přináší v zahraničí zlepšení prožívání kvality života, ale také usnadnění péče. V Česku na principech Montessori realizuje odlehčovací službu Centrum Seňorina a také tuto metodu učí další rodinné i profesionální pečující.

Náhled na principy, inspirativní zkušenosti z USA a Kanady a také možné překážky v implementaci představí zakladatelka a ředitelka Centra Seňorina v Praze.

 

12.00 – 12.30  Příběh z praxe – Zkušenosti pečovatele

Marcela Králová

V dobrém i ve zlém, to si slibujeme na začátku vztahu. A čas přinese obojí. O tom, jak se vyrovnat s nemocí partnera, jak ji zvládnout díky vlastní síle i pomoci společenství, a o tom, co se lze v takové situaci naučit a dozvědět o sobě i o druhém, vypráví Marcela Králová. 

 

12.30 – 13.30 hodin – přestávka na oběd

 

Odpolední blok – proběhnou dva workshopy, kdy se účastníci rozdělí do dvou skupin a zúčastní se obou plánovaných témat

 

13.30 – 14.30 hodin a 14:45 – 15:30 -  Cvičení paměti u seniorů

Mgr. Jitka  Suchá

Procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí (koncentrace, slovní zásoba, zrakově-prostorové funkce, exekutivní funkce a další) má velký význam v prevenci poruch paměti. Může napomoci oddálit nástup demence a podobných poruch i o několik let, u lidí, kteří již nějakou formou demence trpí, může pomoci zpomalit postup již probíhajícího onemocnění. Ve workshopu budou prezentovány obtížnější i méně obtížné varianty cvičení paměti, možnosti cvičení využitelné při skupinové i individuální práci, ukázky pomůcek koupených i těch, které si lze snadno vyrobit.

 

13.30 - 14.30 hodin a 14.45 – 15.30 - Kreativní reminiscenční práce s využitím koláže

Alena Fendrychová a Eva Křivohlávková

Výroba koláží je jednou z kreativních forem reminiscence. Jde o způsob zaznamenávání životního příběhu nebo konkrétní vzpomínky člověka, který dává prostor komunikaci, vyjádření postojů a emocí. Obrazový materiál pomůže objasňovat a vybavovat si detaily vzpomínek nebo spojovat prožité události. Můžeme použít staré osobní fotografie, výstřižky z dobového tisku, dokreslování a další výtvarné postupy.

V tomto workshopu si každý může vyzkoušet výrobu koláže, která zobrazí vzpomínky na jeho školní léta.

(Každý účastník si může přinést svoji vlastní fotografii z období 1. stupně ZŠ a vyzkoušet si práci s koláží přímo v praxi).

 

Cena

1.090 Kč - při zaslání objednávky do 20. 6. 2020,
1.190 Kč - při zaslání objednávky od 20. 6. do 20. 9. 2020,
1.290 Kč - při zaslání objednávky po 20. 9. 2020.

 

Datum konání konference

22. 10. 2020

 

Místo konání konference

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

 

Více informací a možnost objednávky na www.pasparta.cz

Pořádá nakladatelství Pasparta ve spolupráci s Alzheimer nadační fond

pasparta logo alzheimernf logo

Čas konání 9:00 - 15:30
Termín konání 22. 10. 2020
Místo konání

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1