Hlavní informace

Ve zdravém těle, zdravý duch

- konference, na které se o pohybu dětí nejen mluví!

Termín konání: 22. 3. 2018
Prodejní cena: 1290 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Máme pro Vás konferenci, kde se vše točí kolem pohybu. Zkuste se na pohyb podívat ze všech stran a u dětí v různém věku. Jak pohybové aktivity zapojit do každodenního vzdělávání dětí? Jakých poruch motorického vývoje si může pedagog všimnout a jak s nimi může dále pracovat? Na co by si měl pedagog dávat pozor při plánování her pro dvouleté děti? Je možné dětem v družině umožnit trénování tolik populárního parkuru? To jsou jen některá z témat, na která se zaměříme. O pohybu se nebude jen mluvit – jednotlivé – na praxi zaměřené – příspěvky doplní odpolední workshopy, během kterých proběhnou i nácviky jednotlivých aktivit.

Účastníci akce si odnesou informace a inspiraci jak pohyb zapojit do aktivit určených pro děti od dvou let do 12 let věku. Je určena pro všechny zájemce, kteří přicházejí s pohybem u dětí do styku, nebo chtějí svoji práci se žáky obohatit o nové, netradiční prvky – pro pedagogy mateřských, základních škol, pedagogy volného času, asistenty pedagoga a další zájemce.

 

Program odborné konference:

9:00 – 9:05
Zahájení

9:05 – 9:45
Specifika hrubé motoriky u dvouletých dětí
(Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú., projektová manažerka SSČ AV ČR)
Příspěvek je zaměřen na specifika orientace mladších dětí v prostoru a práce s vlastním tělem. Ve videoukázkách budou představeny rozcvičky, opičí dráhy a hry, které mohou bez problému zvládnout i děti mladší tří let. Nezapomeneme ani na otázky bezpečnosti při pohybových aktivách.

9:45 – 10:30
Projevy svalové dysbalance u předškolních a mladších školních dětí
(Mgr. Alena Duchačová – fyzioterapeutka s dlouholetou zkušeností s prací s dětmi i dospělými)
Pokud dítě např. dlouhodobě špatně sedí, může to narušovat i jeho celkovou soustředěnost na danou aktivitu. Správné držení těla si dítě odnáší i do svého pracovního života, proto mu je třeba věnovat při výuce zvýšenou pozornost. Za většinou problémů stojí tzv. svalová dysbalance, na jejíž řešení se zaměří tento příspěvek.

Přestávka

11:00 – 11:45
Inspirace ze zahraničí – výuka pohybových aktivit v Dánsku
(Mgr. Martin Chlumský, DiS. – ředitel Ústřední školy České obce sokolské, učitel tělesné výchovy)
Skandinávské školství dlouhodobě patří ke zdrojům inspirace i pro jiné země. Příspěvek ukáže, jaké postavení mají pohybové aktivity ve vzdělávacím systému Dánska. Budou představeny ukázky, jak je možné pohybové aktivity zapojit do výuky např. češtiny nebo matematiky a použít je i v prostředí našich škol.

11:45 – 12:30
Jak si pedagog ničí tělo každý den?
(Mgr. Alena Duchačová – fyzioterapeutka s dlouholetou zkušeností s prací s dětmi i dospělými)
Zkušená fyzioterapeutka ukáže práci pedagoga z pohledu tělesného opotřebení. Upozorní na momenty, kdy si pedagog dokáže „ničit“ tělo každý den, což nutně vede především k bolestem zad. Příspěvek představí cviky, které může pedagog denně provádět – sám i během výuky s dětmi.

Přestávka na oběd

13:30 – 15:00
Tři oddělené workshopy podle výběru účastníka:
I. Hry pro oživení pohybových aktivit – od předškolních až po mladší školní děti
(Mgr. Dita Franklová – vedoucí atletického oddílu, která se věnuje rozvoji pohybových aktivit u dětí od dvou do 12 let)
Workshop je zaměřen na rozvoj a podporu spontánních pohybových aktivit, tedy naučení jednoduchých her, které si budou moci děti zahrát samy i bez přítomnosti pedagoga. Hry budou představeny s pomůckami i bez pomůcek.
II. Asistent pedagoga v hodinách tělesné výchovy
(Mgr. Dana Cejpková)
Workshop je zaměřen na roli asistenta pedagoga v hodinách tělesné výchovy. Asistenti dostanou základní informace, jak pracovat s dítětem individuálně, ale jak ho zároveň integrovat do skupiny vrstevníků. Dále se asistenti dozvědí, jak pracovat s nechutí dítěte k pohybovým aktivitám. Budou probrány základní metodické řady pro nácvik hodu, kotoulu, vytrvalostního běhu či kolektivní hry. Lektor bude reagovat na konkrétní potřeby účastníků.
III. Proč kluci mladšího školního věku milují parkur a jak jim umožnit tuto aktivitu bezpečně realizovat ve škole?
(Mgr. Martin Chlumský DiS.)
Workshop je zaměřen na základní informace o parkuru. Je představen vývoj této aktivity a poslední pohybové aktivity postavené na základech gymnastiky. Pedagogové se dozvědí, jak tuto aktivitu využít ve škole a jak připravit bezpečné prostředí pro mladé obdivovatele parkuru. Aktivity budou představeny jak v tělocvičně, tak ve venkovním prostředí v okolí Tyršova domu. Budou představeni i youtubeři natáčející parkur, které děti sledují.

 

Cena:
1 290 Kč – při zaslání objednávky do 15. 2. 2018
1 490 Kč – při zaslání objednávky po 15. 2. 2018

Místo konání konference:
Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

Datum konání konference:
22. 3. 2018

 

Změna programu vyhrazena. Kapacita jednotlivých workshopů je omezena. Konference bude akreditována MŠMT.

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 22. 3. 2018
Místo konání

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1