Hlavní informace

Výtvarné aktivity u dětí s PAS

- jejich praktické využití při výuce i mimo ni

Termín konání: 25. 4. 2018
Prodejní cena: 890 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
Skladem
Výrobce: Pasparta

Seminář je zaměřen na pozitiva, rozvoj, ale i úskalí realizace výtvarných aktivit u dětí s poruchou autistického spektra. Výtvarné aktivity spadají do tzv. volnočasových činností, a možná proto je jejich potřeba a pozitivní až terapeutický dopad na rozvoj dítěte (nejen s PAS) často opomíjen či podceňován.

Děti s PAS mají též nezřídka problémy v oblasti verbální komunikace, i těmto dětem může výtvarná aktivita jako neverbální projev nabídnout možnost, jak se nenásilně projevovat a rozvíjet mimoslovně, v oblasti, kde se mohou cítit jistější a bezpečnější. Výtvarná činnost může též sloužit pro zpestření volného času dítěte, rozvíjí jeho samostatnost, sebevědomí a sebedůvěru a přispívá k přirozenému a nenápadnému navázaní komunikace, sociální interakce, rozvíjí fantazii a vyjadřování.

 

Z obsahu:

-          Definice výtvarných aktivit, jejich začlenění do hry dětí a trávení volného času.
-          Pozitiva a negativa realizace výtvarných činností.
-          Vývoj dětské kresby z chronologického pohledu.
-          Zásady a organizace práce, rozbor jednotlivých výtvarných technik.
-          Praktická realizace určité výtvarné techniky, tvorba procesuálního schématu.

 

Tento seminář je akreditován MŠMT ČR.

 

Přednášející:

Mgr. Jana Kurfürstová, Mgr. Hana Zobačová
- autorky publikace Výtvarné postupy pro děti (nejen) s PAS.

 

Místo konání:

Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1

 

Čas konání 9:00 - 15:00
Termín konání 25. 4. 2018
Přednášející

Mgr. Jana Kurfürstová, Mgr. Hana Zobačová
- autorky publikace Výtvarné postupy pro děti (nejen) s PAS.

Místo konání

Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1