Autismus

autismus

Publikace zabývající se,
z různých úhlů pohledu,
poruchou autistického spektra
a souvisejícími tématy.

Pedagogika &
Speciální pedagogika

vzdelavani

Publikace pro pedagogy,
asistenty pedagogů i rodiče
žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami.

Psychologie

ostatni

Knihy věnující se problematice
lidí s autismem z pohledu
psychologie.

Pro děti!

vzdelavaniBohatě ilustrované knížky
s piktogramy pro děti
s autismem i bez.

 

Semináře &
Konference

autismus

Semináře a konference pro rodiče,
pedagogy a odborné pracovníky
o problematice autismu.

 

Hlavní informace

Pedagogika & speciální pedagogika

Sháníte publikace pro pedagogy a rodiče žáků s individuálními vzdělávacími potřebami? Cílem publikací z nakladatelství Pasparta je zvýšit informovanost rodičů a pedagogů. Přinášíme vám proto praktické publikace obsahující příklady z praxe nebo školící materiály.

Objednejte si publikace na Pasparta.cz a získáte praktické pedagogické příručky.

Vývojová dysfázie

Průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto...

Prodejní cena: 270 Kč
Skladem

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole 2

Pracovní listy s metodickými pokyny pro výuku...

Prodejní cena: 220 Kč
Skladem

Když běžné postupy selhávají

Jak hledat reálná řešení složitých situací v...

Prodejní cena: 190 Kč
Skladem

Povolání: Asistent pedagoga

Kompetence asistenta pedagoga podporujícího žáky...

Prodejní cena: 240 Kč
Skladem

Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát

Neverbální dítě v mateřské škole

Prodejní cena: 270 Kč
Skladem

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Pro žáky s poruchami autistického spektra 2....

Prodejní cena: 270 Kč
Skladem

Od zápisu do lavice – Zrakové vnímání

Soubor pracovních listů pro optimální rozvoj...

Prodejní cena: 160 Kč
Skladem

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole

Pracovní listy s metodickými pokyny pro...

Prodejní cena: 220 Kč
Skladem

Raná péče

Příručka pro teorii a praxi

Prodejní cena: 290 Kč
Skladem

Od zápisu do lavice - Pozornost

Soubor pracovních listů pro optimální rozvoj...

Prodejní cena: 160 Kč
Skladem

Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením

Průvodce pro rodiny dětí s postižením, odborníky...

Prodejní cena: 270 Kč
Skladem