Hlavní informace

Básničky a písničky

NENÍ SKLADEM
Martincová Marie, Cejpková Dana
Prodejní cena: 190 Kč
Array
(
)
Customfields: 1
V dotiskunedostupne.png
Výrobce: Pasparta

Básničky a písničky pro naše malé zajíčky

metodická příručka, praktické návody, rozkreslené texty
 
Jednou ze základních kompetencí stanovenou RVP pro předškolní vzdělávání je komunikativní kompetence, kdy dítě ukončující předškolní vzdělávání ovládá řeč. Zařazováním básniček a písniček, které patří do vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, napomáháme rozvoji řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních. Publikace, kterou právě držíte v rukou, se snaží tuto významnou součást výchovy a vzdělávání zprostředkovat dětem s problémy v oblasti porozumění řeči, především dětem s poruchou autistického spektra a dětem s vývojovou dysfázií. Dnes se ve větší míře ve třídách vyskytují děti pocházející z jiného kulturního prostředí, je tedy vhodné používat vizualizované básničky či říkanky i v běžné třídě.

 

První
978-80-905576-9-7
2014