Autismus

autismus

Publikace zabývající se,
z různých úhlů pohledu,
poruchou autistického spektra
a souvisejícími tématy.

Pedagogika &
Speciální pedagogika

vzdelavani

Publikace pro pedagogy,
asistenty pedagogů i rodiče
žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami.

Psychologie

ostatni

Knihy věnující se problematice
lidí s autismem z pohledu
psychologie.

Pro děti!

vzdelavaniBohatě ilustrované knížky
s piktogramy pro děti
s autismem i bez.

 

Semináře &
Konference

autismus

Semináře a konference pro rodiče,
pedagogy a odborné pracovníky
o problematice autismu.

 

Hlavní informace

Pedagogika & speciální pedagogika

Sháníte publikace pro pedagogy a rodiče žáků s individuálními vzdělávacími potřebami? Cílem publikací z nakladatelství Pasparta je zvýšit informovanost rodičů a pedagogů. Přinášíme vám proto praktické publikace obsahující příklady z praxe nebo školící materiály.

Objednejte si publikace na Pasparta.cz a získáte praktické pedagogické příručky.

Rok I.

Změny v legislativě na příkladech ze školní praxe

Prodejní cena: 260 Kč
Skladem

Od zápisu do lavice

Soubor pracovních listů pro optimální rozvoj...

Prodejní cena: 150 Kč
Skladem

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole

Z pohledu dítěte, rodiče a učitele

Prodejní cena: 270 Kč
Skladem

Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením

pro asistenty pedagogů

Prodejní cena: 260 Kč
Skladem

Podpora začlenění žáka s PAS do třídního kolektivu

Prevence šikany prostřednictvím besed se...

Prodejní cena: 149 Kč
Skladem

Prevence a účinné řešení šikany

U žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a...

Prodejní cena: 220 Kč
Skladem

Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči

Kniha je v dotisku! Praktické rady pro rodiče...

Prodejní cena: 190 Kč
V dotisku

A proč ne?

Nebývale otevřený rozhovor ředitelky školy se...

Prodejní cena: 220 Kč
Skladem

Co často zajímá rodiče a učitele dětí s AS

Nebojujte s těmito dětmi, učte se s nimi "tančit"

Prodejní cena: 190 Kč
Skladem

Strukturované učení v praxi

Uplatnění principů Strukturovaného učení v...

Prodejní cena: 240 Kč
Skladem

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem

Pro děti předškolního věku a pro děti se...

Prodejní cena: 210 Kč
Skladem