Autismus

autismus

Publikace zabývající se,
z různých úhlů pohledu,
poruchou autistického spektra
a souvisejícími tématy.

Pedagogika &
Speciální pedagogika

vzdelavani

Publikace pro pedagogy,
asistenty pedagogů i rodiče
žáků s individuálními
vzdělávacími potřebami.

Psychologie

ostatni

Knihy věnující se problematice
lidí s autismem z pohledu
psychologie.

Pro děti!

vzdelavaniBohatě ilustrované knížky
s piktogramy pro děti
s autismem i bez.

 

Semináře &
Konference

autismus

Semináře a konference pro rodiče,
pedagogy a odborné pracovníky
o problematice autismu.

 

Hlavní informace

GRAFOMOTORIKA A KOORDINACE

Ucelený program pro nácvik koordinace pohybu a...

Prodejní cena: 299 Kč
Skladem

Povolání: Asistent pedagoga

Kompetence asistenta pedagoga podporujícího žáky...

Prodejní cena: 240 Kč
Skladem

Zábavné cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí

Tematické procvičování paměti pro jednotlivce,...

Prodejní cena: 290 Kč
Skladem

Kapka kámen vyhloubí

Prodejní cena: 269 Kč
Skladem

Děti vybíravé v jídle

Základní postupy pro rodiče dětí nejen s PAS

Prodejní cena: 330 Kč
Skladem

Od zápisu do lavice - Slovensko

Prodejní cena: 150 Kč
Skladem

Jak na to? - HYGIENA

Prodejní cena: 350 Kč
Skladem

Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát

Neverbální dítě v mateřské škole

Prodejní cena: 270 Kč
Skladem

Reminiscence známá i neznámá

– v rodině, v nemocnici, ve škole i v obci

Prodejní cena: 320 Kč
Skladem

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Pro žáky s poruchami autistického spektra 2....

Prodejní cena: 270 Kč
Skladem

Úkolníček, 1. díl

Prodejní cena: 120 Kč
Skladem

Smutno se musí vyšeptat

Prodejní cena: 249 Kč
Skladem