Hlavní informace

O nakladatelství

Nakladatelství PASPARTA bylo založeno Národním ústavem pro autismus (dříve APLA Praha, Střední Čechy) jako sociální podnik s cílem vylepšit informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších souvisejících oborech, a zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického spektra pracovní uplatnění.


Klademe si za cíl zlepšit informovanost v oblasti poruchy autistického spektra, vydáváme publikace pro odbornou a další zainteresovanou veřejnost z oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších příbuzných oborů. V naší nabídce naleznete také řadu publikací pro děti a odborné semináře.

 

JAK PRACUJEME?
Poskytujeme pracovní uplatnění lidem s poruchou autistického spektra a umožňujeme jim pracovat v chráněném prostředí a zároveň uplatnit jejich mnohdy nevšední schopnosti.


CO NABÍZÍME?
– odborné monografie, vysokoškolské učebnice a skripta pro různé studijní obory (psychologie, speciální pedagogika),
– praktické příručky pro pedagogické a další pracovníky,
– populárně naučné publikace pro rodiče a rodinné příslušníky osob s PAS,
– učební texty pro výuku žáků a studentů s PAS a SPU.

 

V rámci Nakladatelství PASPARTA funguje také samostatné grafické studio, které institucím, firmám a dalším zájemcům nabízí přípravu knih „na klíč“, tj. sazbu textu, grafickou úpravu a kompletní předtiskovou přípravu. K našim stálým odběratelům patří vydavatelství Marco Polo, Albatros Media, Wolters Kluwer. Z firemních zákazníků můžeme jmenovat Boehringer Ingelheim, Uniqa Pojišťovnu a organizace jako jsou Ashoka a Autism Europe.


Koupí knih nebo využitím našich dalších služeb získáte možnost náhradního plnění podle zákona.

 

Od 1. 11. 2018 Pasparta Publishing, s.r.o. realizuje projekt Sociální podnik Pasparta - nová místa pro lidi s autismem. Díky této aktivitě budou v nakladatelství vytvořena další pracovní místa pro lidi s poruchou autistického spektra. Zároveň Pasparta rozšíří svoji produkci o nabídku didaktických pomůcek – karet pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto aktivity realizujeme díky finanční podpoře získané v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

V současné době již zaměstnáváme nové kolegy na pozicích v oddělení expedice a v grafickém studiu. Ti se také aktivně podílejí na tvorbě karet, jejichž nabídku naleznete v našem eShopu.

logolink OP PPR

 

Aktuální nabídka - jaro 2019

 

Výroční zpráva 2018