Nový vzdělávací portál pro děti i učitele

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb — specifické poruchy učení, porucha autistického spektra, porucha chování, ADHD, děti s odlišným mateřským jazykem.

Portál Pasparťák bude spuštěn již brzy! Sledujte nás na sociálních sítích, ať o nic nepřijdete.

  Nakladatelství Pasparta          @nakladatelstvi_pasparta