Webináře, semináře a konference — listopad a prosinec 2022

Na co se můžete v listopadu a prosinci těšit?

 

Listopad

1. 11.

Dítě a rozvod

 webinář 

Odobí rozvodu a rozchodu rodičů, podpora dítěte a formy péče

Mgr. Jana Divoká

17–18.30

8. 11.

Dítě s OMJ ve škole III — Hodnocení

 webinář 

Jak přistupovat k hodnocení školního prospěchu žáků cizinců bez dobré znalosti vyučovacího jazyka

PhDr. Jitka Kendíková

17–18.30

10. 11.

Děti a emoce II

 webinář 

Co je to emoční inteligence a proč je důležité, aby se děti učily se svými emocemi zacházet

PhDr. Mgr. Jana Draberová, Ph.D.

17–18.30

22. 11.

Logopedická prevence a péče

 webinář 

Nejčastější obtíže v oblasti rozvoje jazyka a řeči u dětí předškolního a mladšího školního věku a jak s nimi pracovat

Mgr. Eva Kolesová

17–18.30

23. 11.

Jak řešit obtížné situace ve škole

 seminář 

Řešení obtížných situací ve škole — kazuistický seminář

PhDr. Jitka Kendíková, Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

9–15.00

23. 11.

Kreativní aktivity a hry pro děti ve výuce i ve volném čase — pro děti od 5 do 8 let

 seminář 

Praktický workshop pro pedagogy i rodiče

Mgr. Dana Cejpková

9–15.00

24. 11.

Krizové situace ve škole

 webinář 

Jak správně pracovat s nejčastějšími kontexty vzniku krizových situací, role školy, role pedagoga

Mgr. Jana Březinová

17–18.30

28. 11.

Spánek a teenageři

 webinář 

O důležitosti spánku nejen v období dospívání

Mgr. at Mgr. Markéta Dobiášová

17–18.30

 

Prosinec

1. 12.

Krizové situace ve škole

 konference 

Jak předcházet krizovým situacím mezi žáky základních a středních škol, jak je řešit v jejich akutní fázi a jak následně pracovat se třídou, kde k nějaké krizi došlo

Mgr. Petr Šobra, Mgr. Veronika Andrtová, Mgr. Jana Březinová, Mgr. Petra Kaprálková, Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

9–15.00

6. 12.

Šikana ve škole II

 webinář 

Náhled na problematiku z pozice žáků a jejich rodičů

Mgr. Lenka Bittmannová

17–18.30

8. 12.

Děti a sebedůvěra

 webinář 

Proč je důležité, aby děti důvěřovaly svým schopnostem?

PhDr. Mgr. Jana Draberová, Ph.D.

17–18.30

 

 

Všechny webináře i semináře objednávejte na: pasparta.cz/seminare-webinare-konference/

Na případné dotazy rádi odpovíme na e-mailové adrese: seminare@pasparta.cz