Webináře, semináře a konference — září a říjen 2022

Na co se můžete v září a říjnu těšit?

 

Září

20. 9.

Dítě s odlišným mateřským jazykem ve škole I. — Začlenění

 webinář 

První část minicyklu webinářů, tentokrát se zaměřením na téma začlenění

PhDr. Jitka Kendíková

17–18.30

22. 9.

Stres u školních dětí

 webinář 

Stres u školních dětí, jak jim pomoci a jak se s ním vypořádat

Mgr. Jana Divoká

17.30–19

 

Říjen

4. 10.

Od problému k diagnóze

 webinář 

Když se nám některé z dětí v kolektivu jeví výrazně „jiné“ než jeho vrstevníci

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

17–18.30

6. 10.

Děti a emoce I.

 webinář 

Proč máme emoce, k čemu nám slouží a co by měly o emocích vědět děti

PhDr. Mgr. Jana Draberová, Ph.D.

17–18.30

od 31. 10.

Emoce a my

 interaktivní online kurz 

Nový interaktivní online kurz pro žáky druhého stupně ZŠ, kteří chtějí pod vedením zkušené psycholožky sami sebe poznat, společně přemýšlet o svých pocitech a pozitivním směrem se posouvat

10. 10. — ukázková hodina zdarma

PhDr. Mgr. Jana Draberová, Ph.D.

17–17.50

— objednávejte zde

11. 10.

Dítě s odlišným mateřským jazykem ve škole II. — Specifika vzdělávání v jednotlivých předmětech

 webinář 

Jak přistupovat ke vzdělávání žáků cizinců v jednotlivých předmětech

PhDr. Jitka Kendíková

17–18.30

13. 10.

Identifikace problémového chování u dětí

 webinář 

Jak odlišit běžné problémy související s vývojem žáka, pubertou, běžného zlobení od vážných potíží vyžadujících zásah odborníka

Mgr. Jana Březinová

17–18.30

18. 10.

Jak pracovat s dítětem s VD

 webinář 

Vývojová dysfázie, jaké jsou její projevy, co je její příčinou a jak s dětmi s VD pracovat

Mgr. Eva Kolesová

17–18.30

19. 10.

Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy

 seminář 

Jak fungují základní terapeutické metody při práci s dítětem s hendikepem a jak tyto děti začlenit do výchovně vzdělávacího procesu

Mgr. Dana Cejpková

9–16

20. 10.

Šikana ve škole I. (prevence, plán řešení z pozice školy)

 webinář 

Jak šikaně předcházet a jak řešit její výskyt z pozice školy a jejích pracovníků

PhDr. Jitka Kendíková

17–18.30

 

 

Všechny webináře i semináře objednávejte na: pasparta.cz/seminare-webinare-konference/

Na případné dotazy rádi odpovíme na e-mailové adrese: seminare@pasparta.cz