Během prázdnin se může doba dodání prodloužit. Děkujeme za pochopení! ☀️

Motivační systém Semafor – zelená pro další rozvoj Pasparty

Zelená pro všechny děti ve třídě 

Jednou z jistot našeho nakladatelství je fakt, že se nebojíme zkoušet nové věci!

V příštích měsících vypustíme nový produkt – motivační systém „Semafor“. Tento systém je navržený pro práci s dětmi v mateřských školách a slouží jako speciální vzdělávací pomůcka pro děti, které mají potíže v komunikaci anebo se začleněním do kolektivu, aktivit a režimu ve třídě.

Kromě toho bude „Semafor“ sloužit jako podpůrné opatření, intervenční i diagnostický prostředek.  

A to není všechno! Díky tomuto projektu vzniknou také dvě nová pracovní místa pro lidi s poruchou autistického spektra.

Tento projekt je podpořený z programu zaměřeného na sociální začleňování a je financován Evropskou unií.