O nás

Nakladatelství Pasparta Publishing, s.r.o. se zaměřuje na vydávání odborných publikací z oblastí pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Vydáváme tituly, které zájemcům přinášejí informace a know-how použitelné v praxi, knihy pro děti (např. speciální piktogramové knihy a pracovní listy) i beletrii. Nakladatelství vedle vydávání knih pro různé cílové skupiny (pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové a další odborníci, rodinní příslušníci lidí s hendikepem i tito lidé samotní) připravuje také didaktické pomůcky a pořádá různé vzdělávací akce.

Naším cílem a posláním je prostřednictvím všech aktivit zlepšovat každodenní život dětí a lidí s hendikepem. Jejich rodinným příslušníkům a odborníkům, kteří s nimi pracují, pak chceme poskytnout v praxi tolik potřebné informace a návody, jak v každodenním životě při řešení různých problémů postupovat. Dbáme na to, aby všechny informace byly vědecky ověřené a v praxi vyzkoušené.

Nakladatelství také funguje jako sociální podnik, který vytváří kvalifikované pracovní pozice pro lidi s autismem.

Aktuálně máme v nabídce více než 100 knižních titulů a didaktických pomůcek. Naše knihy nabízíme v běžné knihkupecké síti i v rámci tohoto vlastního eShopu. Knihy a nabízené služby lze nakoupit také v rámci náhradního plnění.

 

V současné době nakladatelství realizuje projekt „SVP online portál a sada aplikací pro výuku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“. Díky podpoře této aktivity Pasparta nabídne sadu aplikací, které bude možné používat při práci s dětmi s různými znevýhodněními – při individuální práci s dítětem i při skupinových aktivitách. Vývoj aplikací realizujeme díky finanční podpoře získané v rámci Výzvy číslo 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Věříme, že nový portál ideálně doplní naši knižní produkci a aplikace připravované ve spolupráci s odborníky z SPC při NAUTIS budou vítaným doplňkem pro práci s dětmi se SVP ve škole i v domácím prostředí.