O nás

Nakladatelství Pasparta Publishing, s.r.o. se zaměřuje na vydávání odborných publikací z oblastí pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Vydáváme tituly, které zájemcům přinášejí informace a know-how použitelné v praxi, knihy pro děti (např. speciální piktogramové knihy a pracovní listy) i beletrii. Nakladatelství vedle vydávání knih pro různé cílové skupiny (pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové a další odborníci, rodinní příslušníci lidí s hendikepem i tito lidé samotní) připravuje také didaktické pomůcky a pořádá různé vzdělávací akce.

_MG_8831

Naším cílem a posláním je prostřednictvím všech aktivit zlepšovat každodenní život dětí a lidí s hendikepem. Jejich rodinným příslušníkům a odborníkům, kteří s nimi pracují, pak chceme poskytnout v praxi tolik potřebné informace a návody, jak v každodenním životě při řešení různých problémů postupovat. Dbáme na to, aby všechny informace byly vědecky ověřené a v praxi vyzkoušené.

Nakladatelství také funguje jako sociální podnik, který vytváří kvalifikované pracovní pozice pro lidi s autismem.

Aktuálně máme v nabídce více než 100 knižních titulů a didaktických pomůcek. Naše knihy nabízíme v běžné knihkupecké síti i v rámci tohoto vlastního e-shopu. Knihy a nabízené služby lze nakoupit také v rámci náhradního plnění.

Principy sociálního podnikání, kterými se řídíme:

Principy sociálního podniku

1. Společnost se hlásí k sociálnímu podnikání a naplňuje principy sociálního podniku.

2. Společensky prospěšný cíl sociálního podniku spočívá v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

3. Sociální prospěch:

a. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců

b. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob

c. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku.

4. Ekonomický prospěch:

a. alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů

b. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

c. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

5. Environmentální prospěch:

a. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

6. Místní prospěch:

a. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

b. podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů

c. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.