Motivační systém Semafor

Motivační systém Semafor – zelená pro další rozvoj sociálního podniku Pasparta

Nakladatelství Pasparta Publishing v období 1. 9. 2023–31. 10. 2025 realizuje projekt: motivační systém Semafor, zelená pro další rozvoj sociálního podniku Pasparta (registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_024/0002113). 

V rámci realizace této aktivity dojde k obohacení nabídky nakladatelství o nový produkt – motivační systém „Semafor“, který je koncipován jako soubor podpůrných nástrojů a pomůcek pro práci s dětmi v mateřských školách. Semafor bude sloužit jako speciální vzdělávací pomůcka, podpůrné opatření, intervenční i diagnostický prostředek.  

Díky tomuto projektu ve firmě vzniknou dvě pracovní místa pro lidi s diagnózou porucha autistického spektra.  

Žádosti o podporu byla podpořena z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování.