Během prázdnin se může doba dodání prodloužit. Děkujeme za pochopení! ☀️

Logopedický kufr

Komplexní soubor aktivit a pomůcek pro předškolní vzdělávání

Ve spolupráci se slovenským pedagogickým nakladatelstvím INFRA Slovakia a týmem zkušených logopedů pro Vás chystáme LOGOPEDICKÝ KUFRkomplexní soubor aktivit a pomůcek pro předškolní vzdělávání.

Jste pedagog či asistent pedagoga v MŠ, pečujete o děti v dětské skupině, věnujete se logopedické prevenci? Právě pro Vás Logopedický kufr tvoříme. Do rukou se Vám dostane nástroj k rozvoji jazykových, řečových a komunikačních dovedností předškolních dětí. Dovedností, které považujeme za klíčové pro úspěch dětí v základním vzdělávání při osvojování základní gramotnosti, v navazujícím vzdělávání i pozdějším uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Chceme tak podpořit jejich startovní pozici ještě před samotným vstupem do školy, protože věříme, že pomocí intervenčních preventivních programů v raném věku můžeme předcházet rozvoji pozdějších obtíží anebo alespoň zmírnit jejich rozsah a dopad.

V rámci projektu vytvoří skupina českých a slovenských logopedů konkrétní aktivity a pomůcky pro komplexní rozvoj jazykových, řečových a komunikačních dovedností předškolních dětí, které následně v praxi otestují partnerské MŠ zapojené do projektu. Naším cílem je pokrýt všechny důležité oblasti vývoje v jednom kufru, jednotlivé aktivity budou pestré a pro děti atraktivní.

Nedílnou součástí Logopedického kufru bude metodika, která Vás seznámí s teoretickým pozadím rozvoje jazyka, řeči a komunikace předškolních dětí a také Vám poskytne návod, jak s Logopedickým kufrem pracovat.

V závěru projektu pro Vás chystáme workshop, kde Vám Logopedický kufr představíme a kde si budete moci jednotlivé aktivity a pomůcky prohlédnout, vyzkoušet a osahat.

Kdy se můžete na Logopedický kufr těšit? Plánujeme Vám ho představit na jaře 2025.

Aktuální fáze projektu:

— tvorba obsahu logopedického kufru a metodiky

Logopedický kufr vzniká za finanční podpory Evropské unie v programu Erasmus+ (2023-1-CZ01-KA210-SCH-000152507).

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Infra-Slovakia-logologo_pas_2