Pasparťák

V prosinci roku 2022 nakladatelství dokončilo realizaci projektu „SVP online portál a sada aplikací pro výuku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012344). Díky podpoře této aktivity Pasparta může na adrese www.paspartak.cz zdarma nabídnout sadu aplikací, které je možné používat při práci s dětmi s různými znevýhodněními – při individuální práci s dítětem i při skupinových aktivitách. Vývoj aplikací byl realizován díky finanční podpoře získané v rámci Výzvy číslo 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.