Cesta životem s ADHD

Tip
330 Kč
Skladem

Jak se vyrovnat s diagnózou v jednotlivých etapách života

Detailní informace

Detailní popis produktu

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) patří mezi nejčastější neurovývojové odlišnosti u dětí. Její symptomy přetrvávají většinou i do dospělosti.

Kniha nabízí ucelený pohled na život jedinců pod taktovkou ADHD. Popisuje jednotlivá vývojová období života člověka ve vztahu k projevům a potížím spojeným s touto diagnózou. Zaměřuje se hlavně na prostředí školy, ale i na domácí prostředí, mapuje klíčové momenty při vzdělávání a výchově těchto dětí, jako je samotný vstup do mateřské/základní školy, přestupy mezi jednotlivými stupni škol, volba povolání apod. Sleduje také specifika vývoje dětí, dospívajících a dospělých s ADHD. Sdílí příklady dobré praxe.

Popis života dítěte s ADHD začíná v předškolním období, pokračuje mladším školním obdobím – pubertou – a adolescencí až po dospělost. Nechybí ani kapitola o mimoškolní oblasti, informace o možnostech a významu volnočasových aktivit. Autorky se v jednotlivých kapitolách zamýšlejí nad specifiky daného období, přinášejí svou profesní erudici i letité zkušenosti získané při práci s těmito jedinci v konkrétním prostředí, ve kterém se společně setkávají. Jednotlivé kapitoly nastiňují potřeby těchto osob i nároky, které jsou na ně v jednotlivých životních fázích kladeny. Přibližují a popisují rizika, do kterých vstupují. Zaměřují se na klíčové momenty vývoje jedince. Nedílnou součástí každé kapitoly je nabídka možností a inspirací, jak s těmito jedinci komunikovat, spolupracovat. Jak u nich podporovat to, co funguje. Jak čelit problémům a jejich důsledkům vyplývajícím z ADHD. Jak pomáhat žákům přímo ve škole. Každou kapitolu doplňují příklady z praxe nebo kazuistiky.

Kniha je určena pro rodiče, učitele a vychovatele, ale i pro spolužáky, kamarády, partnery a zaměstnavatele. V neposlední řadě i pro samotné osoby s ADHD.

Zajímá vás více k tématu ADHD?

zaverkova

ADHD

Doplňkové parametry

Kategorie: E-shop
Autor: Markéta Závěrková, Jaroslava Budíková, Markéta Dobiášová, Jitka Kendíková, Veronika Vitošková
Rok vydání: 6/2023
Počet stran: 132
ISBN: 978-80-88429-83-8