Jedná se o pět základních oblastí, ve kterých mají lidé s AS největší potíže. Cílem publikace je naučit klienty prostřednictvím terapeuta jiným způsobům řešení situací než těm, které používali doposud a kvůli kterým mohlo být jejich chování považováno za sociálně nevhodné. Klient tak může dospět k uvědomění, při jakém způsobu řešení dané situace se cítí lépe, co mu přináší zisk (např. ve formě kontaktu s vrstevníkem) nebo co mu nevhodný způsob řešení bere.

Jedná se o 1. díl dvoudílné publikace.

Zajímá vás více k tématu sociálních dovedností u lidí s PAS?

soc_dov