Speciálně-pedagogické minimum pro učitele

290 Kč 290 Kč / 1 ks
Skladem

Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lenka Bittmannová, vedoucí autorského kolektivu: „Oslovili jsme autory z praxe, vždy odborníky na danou cílovou skupinu. Naším cílem není poskytnout vám podrobné akademické znalosti v rámci jednotlivých diagnóz, ale předat osvědčené rady z praxe, podat vám pomocnou ruku a odpovědět na otázku: „Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami?“ Do škol přichází stále více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Může se jednat o děti, které již mají určitou diagnózou stanovenou, ale i o jedince, kteří ji nemají, nicméně díky jejich nestandardnímu chování je potřeba s nimi individuálně pracovat. Učitelé, asistenti pedagoga i ostatní pedagogičtí pracovníci již často vědí, jak v takových případech postupovat. Někdy se ale může jednat o první, nebo novou zkušenost s takovým žákem. Pak je potřeba mít k dispozici nejen teoretické informace, ale hlavně příklady z praxe, které jim pomohou při řešení různých situací. Tato publikace popisuje deset nejčastějších diagnóz (od ADHD a specifických poruch učení, přes tělesné postižení až po autismus), se kterými je možné se ve škole setkat. Ukazuje, jakým způsobem mohou učitelé s dětmi s určitými obtížemi pracovat. Na základě příkladů dobré i špatné praxe předkládá metody a postupy, které se při práci s těmito dětmi osvědčily i kterých je naopak třeba se vyvarovat. Ukazuje, jak změnit nebo přizpůsobit výuku, aby ji zvládalo i dítě se SVP. Nevyhýbá se ani otázce hodnocení či motivace.

V knize jsou zpracována tato témata:

– Děti se specifickými poruchami učení
– Žák s ADHD
– Dítě s narušenou komunikační schopností
– Žák s poruchou autistického spektra
– Nadané děti a žáci – možnosti jejich identifikace a rozvoje ve škole
– Žák s mentálním postižením
– Dítě se sluchovým postižením
– Žák se zrakovým postižením
– Specifika edukace dětí s tělesným postižením v předškolním a školním věku
– Žák s poruchou chování a emocí

Doplňkové parametry

Kategorie: Pedagogika a speciální pedagogika
Autor: Lenka Bittmannová a kol.
Vydání: 1. vydání, brožované
Rok vydání: 2018
Počet stran: 158
ISBN: 978-80-88290-14-8