Během prázdnin se může doba dodání prodloužit. Děkujeme za pochopení! ☀️

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

270 Kč 270 Kč / 1 ks
Skladem

Pro žáky s poruchami autistického spektra. 2. aktualizované a doplněné vydání.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Poruchy autistického spektra (PAS) patří k nejzávažnějším poruchám dětského vývoje. Dopady diagnózy, ovlivňující všechny oblasti života dítěte i jeho rodiny, některé žáky s PAS natolik hendikepují, že bez velmi individualizovaného přístupu by nebylo jejich vzdělávání vůbec možné. Kvalitní a funkční Individuální vzdělávací plán je nutný pro děti s poruchami autistického spektra ve všech typech a stupních škol a zařízení, počínaje již předškolní intervencí. Publikace umožní pedagogickým pracovníkům zpracovávat IVP pro žáky s PAS, které jsou, dle nové legislativy, nositeli podpůrných opatření individuálně stanovených pro žáky s poruchami autistického spektra. Vzor k sestavení IVP je součástí vyhl. č. 27/2016 Sb. Autorky interpretují jednotlivé položky vzoru IVP tak, aby se v nich pedagogičtí pracovníci orientovali, uměli naplnit jejich obsah a s vytvořeným IVP aktivně pracovali. Součástí publikace jsou ukázky IVP pro jednotlivé typy školských zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ). Kniha je určena pro všechny pedagogické pracovníky, kteří spolupracují na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (pracovníky speciálně-pedagogických center a školských poradenských zařízení, učitele, asistenty pedagoga, ředitele škol), ale i rodiče těchto dětí.

Doplňkové parametry

Kategorie: Pedagogika a speciální pedagogika
Autor: Čadilová Věra, Žampachová Zuzana
Vydání: 2., brožované
Rok vydání: 2021
Počet stran: 112
ISBN: 978-80-88163-39-8